چرا خوب نمی شوم؟

گلپری جون کم بود حالا این شهرام شبپره است که باعث می شود داغ دلمان تازه شود و زجه هایی بزنیم که مو بر تن شنونده راست شود و اشباح خانه های قدیمی به خیال پیش در امد  کنسرت پشت پنجره ها ظاهر شوند.

فکر می کنم بد نباشد برم سراغ همان داریوش و ....

/ 1 نظر / 21 بازدید
یاسمین

خیلی زیبا می نویسی .امیدوارم زودتر با خودت آشتی کنی.